Co je KID?

KID (Key Information Document / Sdělení klíčových informací) je dokument, který obsahuje základní informace o nabízeném produktu s investiční složkou, jako jsou například strukturované retailové investiční produkty nebo pojistné produkty s investiční složkou. Jeho účelem je ochrana (nejen) retailových investorů a poskytnutí informací pro pochopení povahy a rizik spojených s investicí do daného produktu.

KID je povinný dle nařízení EU o sděleních klíčových informací týkajících se strukturovaných retailových investičních produktů a pojistných produktů s investiční složkou (PRIIPs), které platí od 1. ledna 2018. KID musí být stručný (maximálně třístránkový), srozumitelný, jednotný a srovnatelný s jinými produkty.

KID musí obsahovat následující informace:

  • Název produktu, tvůrce produktu, příslušný dohledový orgán a datum vydání KID.
  • Typ produktu, jeho cíle, investiční strategie, doporučená dobu držení, možnost výstupu z produktu a způsob výplaty výnosů.
  • Rizikovost produktu na stupnici od 1 do 7, hlavní rizika spojená s produktem a dopad různých scénářů tržního vývoje na hodnotu produktu.
  • Náklady spojené s produktem jako jsou vstupní, výstupní, běžné a jednorázové náklady a jejich dopad na výnosnost produktu.
  • Možné výnosy a ztráty spojené s produktem v závislosti na různých scénářích tržního vývoje a výši investice.
  • Další informace jako jsou například stížnosti, daňové důsledky, střet zájmů či kontaktní údaje.

Zdroj
https://www.cnb.cz/en/supervision-financial-market/legislation/key-information-documents-priips/
https://www.nordea.fi/en/business/our-services/investments/kid.html

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.