Co je Proof of Work?

Proof of Work (PoW) je forma kryptografického potvrzení, ve které jedna strana (dokazující) prokazuje ostatním (ověřujícím), že vynaložila určité množství konkrétní výpočetní námahy.

Koncept byl vynalezen Moni Naorem a Cynthií Dworkovou v roce 1993 jako způsob, jak zabránit útokům typu denial-of-service a dalším zneužitím služeb tím, že vyžaduje nějakou práci od žadatele o službu, obvykle znamenající čas zpracování počítačem. Termín “proof of work” byl poprvé použit a formalizován v roce 1999 v článku Markuse Jakobssona a Ariho Juelse.

Koncept byl adaptován na digitální tokeny Hal Finneyem v roce 2004 prostřednictvím myšlenky “reusable proof of work” pomocí 160-bitového bezpečného hashovacího algoritmu 1 (SHA-1). Proof of work byl později zpopularizován Bitcoinem jako základ pro konsensus v decentralizované síti, ve které těžaři soutěží o připojení bloků a těžbu nové měny, přičemž každý těžař má pravděpodobnost úspěchu úměrnou výpočetnímu úsilí, které vynaložil. PoW a PoS (proof of stake) zůstávají dvěma nejznámějšími mechanismy odolnosti vůči tzv. sybil útokům. V kontextu kryptoměn jde o nejpoužívanější mechanismy.

Klíčovou vlastností systémů proof-of-work je jejich asymetrie: práce – výpočet – musí být mírně obtížná (ale proveditelná) na straně dokazujícího nebo žadatele, ale snadno ověřitelná pro ověřujícího nebo poskytovatele služby. Tato myšlenka je také známá jako CPU cost function, client puzzle, computational puzzle nebo CPU pricing function. Další běžnou vlastností je vestavěná struktura odměn, která odměňuje přidělování výpočetní kapacity do sítě hodnotou ve formě kryptoměny.

Účelem algoritmů proof-of-work není dokazovat, že byla provedena určitá práce nebo že byla “vyřešena” výpočetní hádanka, ale bránit manipulaci s daty tím, že stanoví velké požadavky na energii a ovládání hardwaru, aby to bylo možné.

Systémy proof-of-work bývají kritizovány environmentalisty za pro jejich energetickou náročnost.

Zdroj
https://en.wikipedia.org/wiki/Proof_of_work
https://www.investopedia.com/terms/p/proof-work.asp

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.