Co je depozitář cenných papírů?

Depozitář cenných papírů je instituce, která se zabývá evidencí vlastnictví a obchodů s cennými papíry. V České republice tuto funkci plní Centrální depozitář cenných papírů (CDCP), který je autorizován Českou národní bankou (ČNB).

Hlavní činnost CDCP spočívá ve vedení centrální evidence zaknihovaných cenných papírů a vypořádání obchodů s investičními nástroji. V této evidenci jsou zaznamenány cenné papíry vydané v České republice. Existují dva typy majetkových účtů:

CDCP také přiděluje investičním nástrojům mezinárodní identifikační označení ISIN a funguje jako lokální operátor pro přidělování Legal Entity Identifier (LEI), což je unikátní identifikátor právnických osob na celosvětové úrovni.

Kromě toho CDCP zajišťuje finanční vypořádání burzovních i mimoburzovních obchodů s cennými papíry a poskytuje další služby, jako je správa zahraničních cenných papírů nebo vyplácení výnosů z cenných papírů.

Historie CDCP sahá do roku 1993, kdy byl založen Burzovní registr cenných papírů, který se později transformoval na CDCP.

Zdroj
https://www.cdcp.cz/
https://www.rmsystem.cz/burza-sluzby/sluzby-cdcp

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.