Co je regulační autorita?

Regulační autorita je státní nebo mezinárodní instituce, která dohlíží na dodržování pravidel a zákonů v určitém odvětví, například ve financích a investicích. Regulační autorita má za úkol chránit zájmy spotřebitelů, investorů, trhu a veřejnosti před nekalými praktikami či podvody. Regulační autorita také vydává licence, povolení, směrnice, normy pro subjekty působící v daném odvětví.

V České republice je regulační autoritou v oblasti financí a investic Česká národní banka (ČNB), která vykonává dohled nad bankami, pojišťovnami, penzijními společnostmi, investičními společnostmi, investičními fondy, burzami, platebními institucemi a dalšími subjekty kolektivního investování. ČNB také zodpovídá za měnovou politiku, vydávání bankovek a mincí, statistiku a finanční stabilitu. ČNB je součástí Evropského systému centrálních bank (ESCB) a spolupracuje s Evropskou centrální bankou (ECB) a dalšími evropskými orgány dohledu.

V Evropské unii existují také regulační autority na úrovni EU, které mají za cíl harmonizovat a posílit dohled nad finančním trhem a ochranu spotřebitelů. Mezi tyto autority patří Evropský orgán pro bankovnictví (EBA), Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA) a Evropský orgán pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění (EIOPA). Tyto autority spolupracují s národními orgány dohledu a vydávají regulační a prováděcí technické normy, směrnice, nařízení a doporučení pro finanční odvětví.

Regulační autority hrají důležitou roli v zajišťování transparentnosti, bezpečnosti, efektivity a konkurenceschopnosti finančního trhu a investic. Regulační autority také přispívají k podpoře inovací, udržitelnosti a digitální transformaci finančního sektoru.

Zdroj
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_financial_regulatory_authorities_by_jurisdiction
https://www.cnb.cz/en/supervision-financial-market/

Našli jste v textu chybu či nepřesnost? Dejte nám vědět.